Zajišťujeme tyto vystoupení a akce

img

Slavnosti

Velkolepé slavnosti s bohatým programem sestaveným na individuální přání je možné zasadit do rozličných kulis středověkých sálů, hradních zřícenin či zámeckých zahrad. Do programového menu patří například tanečnice, kejklíři, šermíři, hudba, kouzelník, fakír, potulné divadlo a mnoho dalších možností.

Historické večeře a hostiny

Středověké hostiny lze realizovat pod širým nebem i v interiérech (hrady, sklepení...). Dřevěné stoly, osvícení svíčka, speciální menu dokreslují atmosféru dávných dob. Celý večer zpestřují vystoupení šermířů, tanečnic, kejklířů, žebráků, výuka tanců a vše podle přání.

img

Vojenské miniležení

K podtržení atmosféry tržiště či vytvoření tématicky laděného zákoutí slouží vojenské miniležení přibližující vybavení dávných bojovníků. Vystavené exponáty je možné vlastnoručně vyzkoušet, případně je možné dohodnout malé přednášky s praktickou ukázkou (např. střelné zbraně, kuše...apod.)

Lazebna

Příjemná relaxace je vhodná do každého prostředí. Lázně ve středověkém stylu nabízí například roztodivné masáže, koupele...atd.

Kompletní zajištění akce

ohňostroje, světelná zvuková aparatura, stoly(45 lidí), dravci, strašidla/oživené podzemí, ukázky střelných zbraní , kuše, bubny ..

Piráti

Posádka kapitána Malosorta hledá další "dobrovolné námořníky", program plný ukradeného zlata, řinčení zbraní a kouře střelného prachu.

img

Potrestání pytláka Říhy

Kat a jeho mučící nástroje dostanou slovo během vystoupení založeném na dobovém útrpném právu. Variantně je možné spatřit různé druhy mučidel od palečnic po skřipec a obsahově upravit i příběh dle potřeby.


Čarodějnice

Představení zachycující v jedné dějové lince honu na čarodějnice praktiky inkvizice, šerm i efektní upálení (možné pouze ve vhodných exteriérových prostorách).

Verbování pro kurfiřta saského

Výlet do doby renesance, doby námezdních žoldáků a markytánek.

Osamělý rváč

Konec slavného maršála a vojevůdce, hraběte Heřmana Kryštofa Rusworma.

Markýz de Lignon

Neslavný konec slavného zhýralce markýze de Lignon.

img

Souboj miláčků

Působivá historická freska o známém duelu šlechticů z řad oblíbenců francouzského krále a jeho tragickém rozuzlení.

S pudrem a parukou

návštěva šlechticů dvora Ludvíka XIV.